Bảo vệ: [Đồng nhân]HunHan] Xoá đi quá khứ có được không? – Chương 9

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements

Tagged: , , ,

Đồi Gió

明月小轩窗 , 无情自古相傍总有多情来

Cô Tiên Xanh

Hạ giới có quá nhiều thứ dễ sợ, mà cô thì rất mảnh mai ~ QAQ

Mãn Thiên Hoa Vũ

Mười hai năm trước tuyết như dương hoa, Mười hai năm sau dương hoa như tuyết... ...

• Khải-Nguyên Gia Tộc •

Hẹn ước 10 năm, cùng nhau vững bước!

◢ KarRoy's Kingdom ◣

Kingdom for KarRoy and for love!

ღ Ahnn ღ

One who wants to wear the crown, bear the crown

~(‾▿‾~) Galaxy heaven ~(‾▿‾~)

Chúng ta chỉ nhớ được bóng lưng lạnh lùng của nhau, mà quên mất khi xưa đã từng yêu nhau đậm sâu đến đâu.

Fly to the sky, away and away ...

Darkness in my eyes but lights up in the sky

Yên Kỳ

Khắc hoa trên nước